Legislativa a zařízení dětských hřišť

Zařízení dětských hřišť od výrobce Richter Spielgeräte GmbH, která jsou na území České republiky distribuována (dále jen "výrobky"), splňují veškeré podmínky (včetně technických požadavků) vyžadované zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Posouzení shody výše uvedených výrobků ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je prováděno společností TÜV Product Service GmbH, se sídlem Ridlestrasse 65, 80339 München, Germany.

Při převodu těchto výrobků je vydáváno "Potvrzení o shodě", kterým výhradní zástupce zaručuje, že výrobky splňují veškeré požadavky zákona, byly posouzeny s technickými požadavky upravenými v harmonizovaných technických normách a odpovídají technickým předpisům, které jsou pro výrobu, uvedení na trh a používání těchto výrobků závazné na území České republiky.