Nový web najdete na HristeRejHer.cz
ÚvodO násReferenceProduktyKontaktyVolejte +420 777 973 002
hřiště Richter
Cíl společnosti

Nabízet dětská hřiště té nejvyšší kvality, které umožňují zapojit se do hry každému bez ohledu na jeho věk.

Loď

„ Jsme potěšeni, když naše herní prvky pomáhají vytvářet herní plochy jedinečné a atraktivní.“
hřiště RichterProdukty

Co je také součástí naší nabídky z více jak pětiset herních prvků?

Vodní hrátky

Velmi atraktivní a originální součástí naší nabídky jsou vodní prvky. Hra s vodou je podle nás jednou z nejoblíbenějších aktivit v dětském světě. Herní hodnota vodních prvků je neocenitelná, kontakt s takovými herními prvky je součástí přirozeného dětského rozvoje. Děti lépe získávají informace o prostředí kolem sebe. Zajímavá technická konstrukce prvků, která umožňuje vytváření zábran, odklánění toku a také umožňuje pocítit sílu vody evokuje zájem o hru. Vše dohromady pak přispívá k veselé zábavě. Širokou škálu takto zaměřených herních komponentů je možné využít jak přímo u vody tak i v parcích a v centrech měst.

Zvuk a akustika

Neméně atraktivní součástí naší nabídky jsou zvukové a akustické herní prvky. Herní prvky spojují pohyb se zážitkem zvuku a umožňují zúčastněným nové zkušenosti ve vztahu příčiny a důsledku. Poskakováním,skákáním, tancováním a jinými pohyby lze vytvářet na herních prvcích zajímavé pronikavé i uklidňující zvuky; svou atraktivností oslovují lidi každého věku. Tyto herní prvky v sobě obsahují terapeutickou hodnotu pro lidi s různými funkčními omezeními.

Graubner program

Pro tyto herní prvky je stejně důležitá jak jejich herní hodnota tak jejich estetický vjem. Jedná se o rozmanité herní prvky rozvíjející lidské smysly v úžasném estetickém zpracování. Graubnerovi herní prvky jsou určeny zejména těm, kteří věří ve vzájemné pozitivní ovlivňování krásna, tvořivosti, přemýšlení.

Lezecké struktury

CLIMBING FOREST jsou herní struktury vhodné do přírodního prostředí. Nabízejí různé herní příležitosti pro děti a lidi všech věkových kategorií. Jedná se o promyšlené a cílevědomě vytvářené herní kombinace.Základem jsou dubové kmeny, ručně opracované a proto si zachovávají svůj přírodní tvar. Lze je instalovat jak v otevřených prostorech, tak se mohou stát součástí skutečného lesa. Nosné kmeny mohou být různě umístěny a tak neničí stávající rostliny a kořeny stromů. Tyto herní struktury se musí projektovat individuelně. CLIMBING STRUCTURES jsou specifické herní struktury vyráběné z akátového dřeva a sítí na základě dlouhodobých zkušeností.

Různé věkové kategorie

V naší nabídce myslíme na všechny věkové kategorie. Širokou škálu herních prvků nabízíme jak pro děti předškolního věku, tak pro teenagery.

V hlavním katalogu je u každého herního vybavení doporučená věková kategorie. Tento údaj má sloužit pouze jako vodítko, jaká věková skupina dětí by si podle našeho názoru na tomto zařízení měla hrát. Obecně však nelze vyloučit žádné dítě, které si chce hrát.

Program pro seniory

V hlavním katalogu je u každého herního vybavení doporučená věková kategorie. Tento údaj má sloužit pouze jako vodítko, jaká věková skupina dětí by si podle našeho názoru na tomto zařízení měla hrát. Obecně však nelze vyloučit žádné dítě, které si chce hrát.

Důležité informace
Informace k tématu výsušných trhlin v dřevěných konstrukčních dílech na dětských hřištích.